POLITICA CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asociația Școala de fotbal Lucian Sănmărtean

Sediul: Municipiul București, sector 3, str. Balta Albina, nr. 9

Cod Fiscal: 38747918

Email: scoaladefotbal@luciansanmartean.ro

 

Date cu caracter personal

Orice informație prin care o persoană fizică devine identificabilă, cum ar fi: un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale etc.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal (Prelucrare)

Conform Regulamentului, prin prelucrare se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere(inclusiv către terți), diseminare sau punere la dispoziția în orice mod, alăturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

Persoana vizată  

Noi prelucrăm datele personale ale membrilor Asociației Școala de fotbal Lucian Sănmărtean și ale copiilor înscriși la cursurile de inițiere în fotbal ale asociației.

 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Asociația Școala de fotbal Lucian Sănmărtean prelucrează datele personale ale membrilor săi în vederea executării unui contract (Adeziunea), conform art. 6, lit b) din Regulament, după cum urmează:

- evidența membrilor

- evidența plății cotizațiilor și a sponsorizărilor, după caz

- întocmirea facturilor

- trimiterea de comunicări pe mail. Comunicările pe mail se fac în scopul aducerii la cunoștiință a prezentei informări (temei: obligație legală), precum și pentru viitoarele comunicări privind activitățile asociației, în scopul promovării și susținerii acestora, în temeiul Adeziunii (temei: îndeplinirea contractului)

 

Date prelucrate

- nume

- localitatea și județul

- codul numeric personal

- adresa de email

- numar de telefon

- semnătura ta olografă sau digital

Furnizorul de servicii de emailing prelucrează numai adresa dvs de email

 

Dezvăluirea datelor

Asociația poate dezvălui datele dvs personale către următoarele categorii de entități:

- Instituțiiale statului, la cererea acestora (temei: obligație legală)

- Serviciul externalizat de contabilitate (temei: obligație legală), furnizorilor noștri de servicii de email

- partenerilor noștri, atunci când se organizează evenimente, iar Asociația efectuează rezervări, la cererea membrilor

 

Perioada

Având în vederecă scopul principal pentru care sunt colectate datele este reprezentat deprocesul de evidență a membrilor, a operațiunilor de facturare și evidență a cotizațiilor încasate, datele vor fi păstrate pentru perioada minima prevăzutăde legea fiscală

 

Drepturi

Persoanele fizice ale căror date personale sunt prelucrate de către noi au următoarele drepturi:

- Dreptul de a fi informate cu priviere la identitatea operatorului, în ce scop se prelucrează datele, cui le-ar putea dezvălui, obligația furnizării datelor

- Dreptul de acces la date(furnizarea datelor de către operator la cererea persoanei fizice este gratuită)

- Dreptul de intervenție (persoana vizată poate cere rectificarea, actualizarea, ștergerea sau anonimizarea datelor personale), dreptul de opoziție(puteți cere operatorului să nu vă prelucreze datele în scop de marketing)

- Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale (de exemplu: profilarea clientului)

- Dreprul de a face plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere (ANSPDCP, www.dataprotection.ro)

- Dreptul de a se adresa justiției